Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds

                                                                

 

AKTUALITĀTES    DZĪVESGĀJUMS    FOTOGALERIJA    PAR MUMS    KONTAKTI   

 

Uz sākumu

 

 

 

 

              MPVPFonda valde  2021.gada 01.jūnijā noslēdza līgumu ar ērģeļu restauratoru, profesionālu ērģeļnieku Jāni Pelši (Foto)    Spiediet - ŠEIT

      Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda valde 03.04.2021. Atašienes kultūras centrā saņēma Krustpils novada un priekšsēdētāja Kārļa Pabērza parakstītu GODA RAKSTU par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu! Jauka un patiesi sirsnīga atmosfēra mazā sabiedrības lokā ar profesionālu mūziķu -saksafonistu koncertu. MPVPfonda valde izsaka visiem pateicību par novērtēšanu un izvirzīšanu apbalvojumamSpiediet - ŠEIT    
 
              
Krustpils novada pašvaldība ir atbalstījusi Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda (MPVPF) valdes uzrakstīto projektu "Vēsturisko ērģeļu mūzikas koncerts Atašienes baznīcā " un  piešķīrusi  finansējumu - EUR 970,00. Līgums parakstīts 2021.gada 28. aprīlī. Koncerts plānots 2021.gada 28.novembrī Pirmajā Adventā  Spiediet - ŠEIT

Zemgales Plānošanas reģiona   kultūras projektu konkursam „Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2021” MPVPF valde 2021.gada 26.martā  iesniedza projektu: „Ērģeļu 4. reģistra restaurācija Atašienes katoļu baznīcā”. Projekts atbalstīts ar  EUR - 2500,00 . Paldies! Valde izsaka Pateicība par konsultāciju sniegšanu  Sanita Larionovai!   Spiediet - ŠEIT

Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda (MPVPF) valde iesniedza projektu „Ērģeļu 6. reģistra restaurācija Atašienes baznīcā” Valsts
kultūrkapitāla fondam. 2021.gada 26.februārī saņēmām informāciju, ka projekts atbalstīts ar  EUR - 2500,00. Paldies par atbalstu Kulturkapitāla fonda administrācijai, komisijai un Vitai Vilkai par sniegtajām konsultācijām!

  MPVPF valde izsaka pateicību Veronikai Baltmanei par atbalstu!

 Paldies ērģeļu restauratoram Jānim Pelšem, priesterim Viktoram Naglim, Janīnai Višņevskai, Vēsmai Turkopolei.

Restaurācijas  darbi tika pabeigti 2020.gada 17. novembrī. Nodošanas -Pieņemšanas aktu parakstīja ērģeļu eksperte Bernadeta Eversa un divi profesionāļi mūziķi, kā tas tika iepriekš atrunāts līgumā.

 Līgums tika noslēgts 2020.gada 29.jūnijā starp MPVPF valdi un ērģeļu restauratoru Jānis Pelši  2498,68 eiro.

Līgumā bija vienošanās, ka piešķirtais finansējums (EUR 2500,00 ) tiek dalīts divās daļās, pirmo daļu EUR 1249,00  MPVPF valde pārskaitīja J.Pelšem  2020.gada 1. jūlijā un otro, atlikušo finansējuma daļu, EUR1249,68 pārskaitīja pēc kvalitatīvi paveiktā darba 2020.gada 20.novembrī, kad tika parakstīts Nodošanas -Pieņemšanas akts. Atlikusī summa (EUR -1,32) tika novirzīta papīra iegādei  afišai un draudzes ziņojumiem. Pārējos, ar projektu saistītos izdevumus, sedza MPVPF valde.

 Projekta „Ērģeļu 5. reģistra restaurācija Atašienes katoļu baznīcā” ietvaros restaurācijas darbus veiks ērģeļmeistars Jānis Pelše.

MPVPF valde no 2012.gada katru pavasari, vasaru un rudeni stāda puķu stādus uz  monsinjora kapu kopiņas Līvānu baznīcas dārzā. Ikdienā tos aprūpē Līvānu katoļu draudze. Foto 2020.gada aprīlis. Spiediet – ŠEIT.

Zemgales Plānošanas reģiona   kultūras projektu konkursam ‘’Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2020” MPVPF valde 2020.gada 24. februārī  iesniedza projektu: „Ērģeļu 5. reģistra restaurācija Atašienes katoļu baznīcā”. Projekts atbalstīts ar  EUR - 2500,00 . Paldies!

2020.gada 24.martā MPVPF valde  "Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma- 2020" iesniedza projektu :  „Grāmatas izdošana „Latgales apriņķi un pašvaldības 1920-1934.”” Projekts atbalstu neguva

2020.gada 26.februārī MPVPF valde iesniedza Krustpils novada pašvaldībai nevalstisko organizāciju ( NVO) projektu konkursam projektu: „Ērģeļu 4. reģistra restaurācija Atašienes katoļu baznīcā”. Projekts neguva atbalstu.

2019. gada 16. novembrī, Atašienes pagasta kultūras namā, Pētera Vilcāna piemiņas fonda valde saņēma Krustpils novada pašvaldības PATEICĪBAS RAKSTU par  nesavtīgu ieguldījumu kultūras mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā, foto- ŠEIT.

Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda valde 2019.gada 1.julijā iesniedza projektu “Krucifiksu uzstādīšana Atašienes pagasta “Putniņos” un “Kvietainēs””   Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), rīcības sadaļā: “Spilgta un apgarota dzīves vide”. (Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas")   

    Projekta realizēšanai saņemta konsultācija no Ievas Jātnieces un pozitīvi morāls atbalsts no Atašienes pagasta pārvaldes vadītājas Ilonas Zalānes.   Aptaujātas tika vairāki uzņēmumi, nosūtīti  e-pasti un  sazvanīti vairāki pretendenti, kuriem ir pieredze un prasme šo specifisko krucifiksu izgatavošanas mākslā un dizainā.

   Ja projekts tiks finansiāli atbalstīts MPVPF valde lūdza sadarbību ar SIA “Līgaiši”, kuriem ir pieredze krucifiksu dizaina izveidē, izgatavošanā un  uzstādīšanā Latvijā.


Monsinjors Pētera Vilcāna piemiņas fonda valde  2019. gada martā  iesniedza projektu “„ Atašienes skolas lasāmā grāmata” maketēšana” Krustpils novada NVO projektu konkursā.  Projekts guva finansiālu atbalstu EUR -750,00. Monsinjoram  Pēterim Vilcānam Brāļu Skrindu  Atašienes 7- gadīgā skola  bija pirmā skola, kur viņš guva zināšanas. Viņš vienmēr augstu novērtējis skolas direktora Franča Poča ieguldījumu garīgajā izglītībā, skolotāju devumu un atzinis viņu lielo nopelnu zināšanu ieguvē. Monsinjors daudzās intervijās, atmiņu stāstījumos raksturojis savas pirmās skolas arhitektūru - 19.gadsimta pili.
    MPVP fonda valde vienprātībā nolēma  projekta ietvaros atbalstīt grāmatas maketēšanu, lai izdevums nokļūtu pie  lielākas sabiedrības daļas – bijušajiem absolventiem, skolotājiem un visiem interesentiem. Grāmata par Atašienes skolas vēsturi būs kā kultūras mantojums un  informācijas nesējs nākamajām paaudzēm. Tas ir ieguldījums Atašienes pagasta vēstures atklāsmē un sabiedrības attīstības raksturojums kopumā. Grāmatā tiek atspoguļotas pārmaiņas skolas attīstībā  un cilvēku dzīvē dažādos vēstures periodos.
    Grāmatas prezentācija notika Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas – 115 gadadienas svinībās 2019.gada 1. jūnijā.
“Atašienes skolas lasāmā grāmata” izdošana ietver jaunrades procesu, skolas vēstures atklāsmi. Kopējai darba rezultāts  gadiem ilgi saglabās informāciju nākamajām paaudzēm, tas būs  izglītībai, kultūrai un izziņai bagāts mantojums.
    Paldies par sadarbību Atašienes vidusskolas administrācijai un Krustpils novada pašvaldībai!

     Foto –spiediet šeit

2019. gada 19. janvārī notika Izstāde „Monsinjoram Pēterim Vilcānam - 90” – Atašienes bibliotēkā, foto no pasākuma spiežot šeit.
 

2018. gada 28. jūlijā notiks Izstāde „Monsinjors Pēteris Vilcāns - 90” – Atašienes bibliotēkā

Izstādi veidoja: Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds, dibināts un reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā
2013.gada decembrī, mājas lapa www.monsinjorspeterisvilcans.lv
Izstādi finansiāli atbalstīja Krustpils novada pašvaldība - NVO projektu ietvaros.
Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds izsaka pateicību Krustpils novada pašvaldībai un priekšēdētājam Kārlim Pabērzam, Atašienes pagasta bibliotēkas vadītājai Ritai Pastarei, Atašienes pagasta pārvaldniecei Ilonai Zalānei un izpilddirektoram Pēterim Gravānam.
Paldies par personisko ieguldījumu: Anetei Gapaņonokai, Jānim Pastaram (junioram); Jānim Pastaram (senioram), Jānim Grigam.

 

2017. gada 1.Jūlijā baznīcas žogam tika uzlikti 8 jauni posmi. Projektu vadīja Aivars Cimbulis, lielu atbalstu sniedza Konstantīns Grandāns. Talkā piedalījās: Valentīns Grudulis, Edgars Turkopolis, Jānis Ribaks, Mārtiņš Cimbulis, Nikolajs Paramonovs, Jānis Kozuls, Guntis Kozuls, Pēteris Zalāns, Antons Bojārs, Aivars Leitāns, Emīlija Freiberga, Anna Pastare, Rita Pastare, Janīna Višņevska, Ilga Cimbule. Talciniekiem siltas pusdienas bija sarūpējušas Anna Višņevska, Rita Pastare, Janīna Višņevska.
Plkst. 14.00 notika paveikto darbu prezentācija. Talkās tika uzlikti 14 jauni posmi baznīcas žogam. Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda valde, projekta vadītājs Aivars Cimbulis un atbildīgā par projekta rezultātu Emīlija Freiberga visiem talciniekiem pasniedza pateicības rakstus.

2017.gada 21.jūnijā - notika baznīcas dārza sakopšanas talka. Koku zarus zāģēja Konstantīns Grandāns un Jānis Vilkājs. Atbalstu sniedza Atašienes pagasta pārvaldes izpilddirektors Pēteris Gravāns. Puķu dobes sakopa Rita Pastare, Janīna Dubrovska, Marija Grandāne, Biruta Putniņa, Anna Pastare, Ilga Cimbule. Stādus sagādāja paši talcinieki, lielu ieguldījumu sniedza Rita Pastare un Ausma Saleniece.

PATEICĪBA  !

   17. Jūnijā čakli strādāja  talcinieki no plkst 10.00 līdz plkst. 19.00, uzlika 6 jaunus baznīcas žoga posmus. Jaunu stabu ierakšana bija smagākais darbs. Talcinieki zāģēja, impregnēja, krāsoja, skrūvēja. Tika paveikts apjomīgs darbs un projekts realizēts pilnībā, jo paredzēto četru žoga posmu vietā tika uzstādīti seši. Materiāls tika sagatvots vēl  citu žoga posmu nomaiņai.
   Talkā strādāja - Konstantīns Grandāns, Aivars Cimbulis, Janīna Višņevska, Rita Pastare, Ilga Cimbule, Emīlija Freiberga, Andris Spalviņš,  Spodris Bērziņš, Pēteris Zalāns, Jānis Vilkājs, Jānis Freibergs, Mārtiņš Cimbulis, Antons Bojārs, Nikolajs Paramonovs, Jānis Kassalietis, Valentīns Grudulis.  Pēteris Gravāns un Andris Stalīdzāns sniedza tehnikas nodrošināšanu!  Fotogrāfijas skatīt šeit.

AICINĀM PIEDALĪTIES TALKĀ, sagaidot Latvijas -100 un Atašienes katoļu baznīcas 80. gadadienu!  Tiekamies 2017. gada 17. jūnijā, plkst. 10.00. Atašienes kultūrvēsturiskā centrā. Projekts „ SAKĀRTOSIM VIDI PIRMS SVĒTKIEM !”        

Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda valde 2017.gada 26.martā iesniedza Krustpils novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisijai projektu - „Sakārtosim vidi pirms svētkiem!” Konkurā projekts uzvarēja, no 100 punktiem ieguva  88,5punktus un Atašienes katoļu baznīcas žoga remontam tika piešķirti    EUR- 748,00. (Krustpils novada pašvaldības  NVO izvērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr.3. 13.04.2017.)Paldies Krustpils novada pašvaldībai!     

Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda valde (turpmāk; MPVPF) nolēma (protokols Nr.16.; 04.03. 2017.) iesniegt projektu Krustpils novada pašvaldībai, lai saremontētu baznīcas žoga četrus posmus, piesaistot resursus un iedzīvotājus brīvprātīgam darbam Atašienes kultūrvēsturiskās ainavas izveidē.  Sadarbība tika uzsākta ar Atašienes pagasta vietējo pašvaldību, bibliotēkas vadītāju R.Pastari, katoļu draudzes vecāko K.Grandānu. 

Monsinjora Pētera Vilcāna dzimtajai Atašienes katoļu baznīcai šogad, 2017.gada 8.septembrī, aprit 80 gadi, kopš bīskaps J.Rancāns  1937. gadā to konsekrēja Sāpju Dievmātes un Svētā Boromeja godam. Mūra baznīcu ietver koka žogs, kuram no lielceļa (Preiļi – Madona) puses sagruvuši vairāki posmi centrālajā daļā, kas vizuāli bojā pagasta kultūrvēsturisko izskatu. Arī jumta daļa jāremontē.   

Fonda valde ir sakārtojusi un apkopojusi sprediķu arhīvu

Grāmata “Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929.-2012.” un CD “Promesa”  tika izplatīta Latvijas  bibliotēkās, Latgales draudzēs, kā dāvinājumu saņēma ziedotāji, informatīvie atbalstītāji, pašvaldības, kuras bija  piešķīrušas finansējumu un  tā tika nosūtīta uz Vatikānu, Beļģiju, Austrāliju, Vāciju, Angliju, Kanādu, ASV .   

Kanādas Latviešu Katoļu Apvienības  valdes priekšsēdētājs Dr.Vilis Mileiko  ziedojis - EUR 271,11  (2016.gada 15. maijs), lai izdevums par monsinjoru Pēteri Vilcānu nonāktu latviešu diasporā ārzemēs, gan Latvijas bibliotēkās.

Informācija par pasākuma norisi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2016.gada 19.aprīlī – spiežot šeit

Fotogrāfijas no grāmatas  "Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929-2012" prezentācijas ir apskatāmas, spiežot šeit.

Grāmatas "Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929-2012" atvēršanas pasākums  un CD "Promesa"  prezentācija  19.aprīlī plkst. 14.00  Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Jāņa Pāvila II lasītavas telpās  (Mūkusalas iela 3, Rīga)

Sadarbībā ar Latvijas Radio Fonotēkas vadītāju G.Rāgu un Radio 3 direktori G.Vaivodi un notiek radošs darbs pie CD “Promesa” izveides.

Saņemta slavenā latviešu basbaritona EGĪLA SILIŅA piekrišana piedalīties CD “Promesa” projektā.

Projekts par finansiālu atbalstu grāmatas “Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929.-2012” un pielikuma CD “Promesa” realizēšanu tika iesniegts Amerikas Latviešu Apvienības Kultūras fondam. Konkursā uzvarēja un tika atbalstīts ar $ 2730,00 , saņemts finansējums 01.02.2016. pēc valutēšanas EUR 2492,71. (CD iegādes, maketēšanas, dizaina, tipogrāfijas izdevumu un daļēju ierakstu studijas izdevumu segšanai). No Amerikas Latviešu Apvienības Kultūras fonda vadītājas Sanitas Šūmanes e-pastā saņemts paziņojums 2015.gada 22.novembrī.

      Iesniegts grāmatas "Monsinjors Pēteris Vilcāns" projekts SIA "Erante", ar kuru noslēgts līgums 02.09.2015 par grāmatas izdošanu (summa 4356,00 EUR).

Uzsākta vēsturiskā izpētes ekspedīcija, apmeklējot monsinjora Pētera Vilcāna darba vietas.

      Notiek darbs  projektu izstrādē par finansiālu atbalstu  CD “Promesa” izdošanai – (pielikums grāmatai  “Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929.-2012.” )

Aicinām sūtīt uz e-pastu: monsinjors_pv@inbox.lv vēsturiskā laika aprakstus, notikumu vērtējumus un atmiņas par monsinjora Pētera Vilcāna darbību.

○ F
onda valdes iesniegtajam projektam "Monsinjors Pēteris Vilcāns ( 1929.-2015.) un CD "Promesa" konkursā " Valsts kultūrkapitāla fonda         mērķprogrammas "Latvijas valsts mežu atbalstītās Latgales kultūrasprogramma 2015"  tika  piešķirts finansējums 2000,00 EUR grāmatas izdošanai. Latgales reģiona attīstības aģentūras administrētās programmas ietvaros  Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičs 2015.gada 15.maijā  ar MPVP Fonda valdi noslēdza līgumu par projekta realizēšanu  un noteiktām saistībām 2015.gadā.

Grāmatas un CD projektam  2015.gada  budžetā finasējumu piešķirušas pašvaldības: Preiļu, Krustpils,Viļakas un Kārsavas novadu domes

○ Uzsākts darbs pie grāmatas "Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929-2012" un CD projekta.

○ Aicinam sūtīt atmiņas par monsinjoru Pēteri Vilcānu uz e-pastu: monsinjors_pv@inbox.lv

Monsinjora Pētera Vilcāna pieminekļa iesvētīšanas 29.10.2014.;  foto - spiežot šeit.

Kanādas Latviešu Katoļu apvienības priekšsēdetāja dr.Viļa Mileiko atzinības vārdi monsinjoram Pēterim Vilcānam- pieminekļa iesvētībās 29.10.2014. Dr.Viļa Mileiko vēstule spiežot šeit.

Līvānu Romas katoļu Svētā Miķeļa Erceņģeļa baznīcā 29.oktobrī 2014.g. plkst.11.00 - DIEVKALPOJUMS, veltīts Monsinjora Pētera Vilcāna pieminekļa iesvētīšanai. Piedalās Rēzeknes- Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.

○ Uzsākta sadarbība ar katolis.lv redakciju.

Monsinjora Pētera Vilcāna piemineklis Līvānu katoļu baznīcas dārzā ir uzstādīts. Fotogrāfijas var apskatīt spiežot šeit!

Piemineklis Līvānu katoļu baznīcas dārzā tiks uzstādīts 2014. gada 20. septembrī.

○ Nepieciešamā naudas summa 2984 EUR pieminekļa uzstādīšanai ir saziedota. Paldies ziedotājiem!

2014. gada 25. jūlijā (Jēkaba dienā)  monsinjora Pētera Vilcāna atdusas vietā -  Līvānu Romas katoļu svētā Miķeļa erceņģeļa baznīcas dārzā tika likti pamati piemineklim, lai to septembra beigās varētu uzstādīt. Projektu realizē SIA „Kantiņi” vadītājs Juris Viļevko. Pieminekļa ideja- altāra forma, Piemineklis paredzēts tradicionālās formās, niansēts.

Pēteris Vilcāns dzimis 1929. gadā 16. janvārī Atašienes draudzē, Krustpils novadā. Šogad, 29.janvārī, Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā Krustpils un Atašienes draudžu prāvests Viktors Naglis noturēja Svēto Misi, veltītu monsinjora Pētera Vilcāna 85. dzīves gadskārtai, bet Pēterdienas priekšvakarā (2014.26.06.) prāvests V.Naglis veltīja emocionāli piesātinātu aizlūgumu vēsturisku notikumu noskaņās par monsinjora Pētera Vilcāna darbību. „Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda”  valdei nodeva Atašienes draudzes ziedojumu pieminekļa būvei

”Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda” valdes tikšanās ar:
          
Preiļu  draudzes prāvestu, dekanāta dekānu Jāni Stepiņa kungu, lai saskaņotu pieminekļa projektu;
          
Komponistu Arno Eversu par CD „Promesa” projekta realizēšanu;
          
Laikraksta „Novadnieks” redaktori Tamāru Elsti un pielikuma „Cerība” radošo grupu, lai apkopotu atmiņas par sadarbību
             ar monsinjoru Pēteri Vilcānu;
 

Fonda valde rūpējas par kapa kopiņas vizuālo izskatu, grāmatas un CD izdošanu:
    
    
Projekta izmaksas - pieminekļa izgatavošana un uzstādīšana- 2984,00 EUR